top of page

SLOOPOPVOLGINGSPLAN in DIEST

dustabo_sloopopvolging

Sloopopvolgingsplan Diest

Dustabo is erkend door de sloopbeheersorganisatie Tracimat als deskundige inzake bouwwerken en infrastructuur. Wij hebben ervaring in bv; wasserijen, scholen, waterzuiveringsinstallaties, dienstgebouwen, zieken- en rusthuizen, bruggen, landgebouwen en industriële sites.

Het sloopopvolgingsplan is een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning, mits één van onderstaande van toepassing is:

  • Gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1.000 m3 voor niet-residentiële gebouwen

  • Gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 5.000 m3 voor alle, in hoofdzaak, residentiële gebouwen

  • Infrastructuurwerken of onderhoudswerken aan infrastructuur met een volume groter dan 250 m3

Meer info kan u vinden op www.tracimat.be of contacteer ons via koen@dustabo.be

bottom of page