top of page

DESTRUCTIE ASBESTINVENTARIS

dustabo_sestructie asbestinventaris

Destructie asbestinventaris voor bouwwerken

Voorafgaand renovatie- of sloopwerken is het noodzakelijk de asbesthoudende bouwmaterialen in kaart te laten brengen. Dit voor een waaier aan redenen, met als voornaamste het risico op vrijgave van asbestvezels te minimaliseren.

U kan bij ons terecht voor opmaak van een destructieve asbestinventaris cf. KB 16/03/2006 al dan niet in het Tracimat model. In de inventaris geven wij schetsmatig aan waar het asbest zich bevindt, de hoeveelheden, mate van gebondenheid en de verwijderingsmethodiek. Dit aangevuld met kleurenfoto’s en de nodige labo-verslagen. Onze deskundige inventariseerde reeds een 300-tal projecten, gaande van woningen, scholen, zieken- en rusthuizen, landgebouwen tot industriële sites. De destructieve asbestinventaris maakt tevens onderdeel uit van het sloopopvolgingsplan.

De labo analyses gebeuren in een FOD WASO geaccrediteerd laboratorium.

 

Enkelvoudige staalname, labo-onderzoek aangevuld met een fiche incl. risico-analyse en/of verwijderingstechniek is tevens mogelijk.

bottom of page