top of page
BannerDustabo.jpg

PLAATSBESCHRIJVING

SLOOP- & ASBESTINVENTARIS

LET'S MAKE THE WORLD A SAFER PLACE

dustabo_sloopopvolgingsplan

Dustabo is erkend door de sloopbeheersorganisatie Tracimat als deskundige inzake bouwwerken en infrastructuur. Wij hebben ervaring in bv; wasserijen, scholen, waterzuiveringsinstallaties, dienstgebouwen, zieken- en rusthuizen, bruggen, landgebouwen en industriële sites.

dustabo_logo tracimat

Om het eventuele risico op vrijgave van asbestvezels in kaart te brengen kan u bij ons terecht voor een visuele asbestinventaris, al dan niet aangevuld met staalnamen en labo-analysen. Dit cf. KB16/03/2006. 

dustabo_visuele asbestinventaris
dustabo_destructie asbestinventaris

Voorafgaand renovatie- of sloopwerken is het noodzakelijk de asbesthoudende bouwmaterialen in kaart te laten brengen. Dit voor een waaier aan redenen, met als voornaamste het risico op vrijgave van asbestvezels te minimaliseren. U kan bij ons terecht voor opmaak van een destructieve asbestinventaris cf. KB 16/03/2006 al dan niet in het Tracimat model.

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen en woningen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. 

dustabo_asbestattest
dustabo_plaatsbeschrijving

Vervelende discussies en onterechte schadeclaims vermijden na of tijdens een bouwproces kan met een gedetailleerde, tegensprekelijke plaatsbeschrijving.

De tegensprekelijke plaatsbeschrijving maakt tevens onderdeel uit van de ABR-polis.

dustabo_tracimat

Meer weten over TRACIMAT

Het ruimere doel van Tracimat is om recycleerbare en herbruikbare materialen zo zuiver vrij te krijgen uit de sloop van gebouwen en infrastructuurwerken zodat deze maximaal kunnen worden ingezet voor recyclage.

bottom of page